Pralin logo
Splatter

Företaget Pralin ägs och drivs av mig, Eva Andersson. Jag är copywriter, utexaminerad från Berghs School of Communication 2001. Eftersom jag samarbetar med art directors, webbproducenter, illustratörer och fotografer utförs även komplexa uppdrag utan problem.

En bra text har både innehåll och syfte. Även om syftet "bara" är att underhålla, förtjänar läsarna en text skriven med eftertanke. Det jag oftast ägnar mig åt, att skriva för att informera eller påverka, ställer förstås samma krav.

Oavsett uppdragets art föredrar jag att få en helhetssyn på kundens kommunikation. Ett företag som säger olika saker i olika sammanhang blir otydligt och kan rent av tappa trovärdighet. När väl grunden är lagd behöver man inte vara rädd för att ta ut svängarna. Jag tror att strategi går att kombinera med kreativ glädje!

Kontakt